Bestyrelsen

Nederst fra venstre:

Lene Ottesen, formand (på valg 2026)

Karin Pedersen, næstformand (på valg 2026)

Hanne Kristiansen, suppleant (på valg 2025)

Øverst fra venstre:

Kim Westergaard, suppleant (på valg 2026)

Erik V Jørgensen (på valg 2025)

Erling Isaksen (på valg 2026)

Henrik Caspersen, kasserer (på valg 2025)