INVITATION TIL INFOMØDE OMKRING

VEJLEBY VANDVÆRK

Dette vil foregå i klubhuset i Ferslev, Mejerivej 5, 4050 Skibby

onsdag d. 25/10 2023 kl. 19 til 21.

Du skal tilmelde dig arrangementet hos

bylaugets forperson Lene Ottesen på 61379986

senest d 13/10.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Vandværket fortæller om rammerne for deres virke

3. ALS om målemetoder, lovgivning og hvordan – uddeles på mødet

4. Danmarks Naturfredningsforening om vand generelt

5. Takster, hvad sætter dagsordenen, driftsbudget og anlægsbudget

6. Spørgerunde

7. Evt.

Vi håber der kommer mange.

Velmødt fra

bylauget og vandværket

 

 

 

For interesserede i vandre- og cykleture er der opsat kort på 3kanten.